Schoolkalender 17-18, huisregels Britse School

Beste ENSiB ouders,

Het nieuwe schooljaar komt eraan! Voor jullie kinderen betekent dit voor het eerst naar de Nederlandstalige School op 10 (zondag) en 13 (woensdag) september! Wij, het schoolbestuur en de docentengroep zijn vast van plan er opnieuw een bijzonder schooljaar van te maken.

Voor de nieuwe ouders: wij hopen jullie snel te leren kennen in de bibliotheek als de kinderen in de klas zijn, of op een cultuurdag! 

Ter informatie: jullie kunnen op onze website de schoolkalender en de schoolgids vinden. De schoolgids is het instrument waarin wij voor jullie uit de doeken doen waar we voor staan en hoe wij het onderwijs op de ENSiB organiseren.

Dit is meteen een goede gelegenheid om de huisregels mee te delen van onze gast-school, de British International School of Boston (BISB):

  1. Alle ouders en kinderen dienen het schoolgebouw binnen te komen via de voordeur (dus niet via de deuren bij de speeltuin);
  2. Alle ouders dienen zich in te schrijven in de lobby en een ‘visitor’ sticker te dragen gedurende de tijd dat zij zich in het schoolgebouw bevinden;
  3. Kinderen mogen zich niet zonder supervisie van een volwassene in het schoolgebouw begeven;
  4. ENSiB is een gast van de Britse school en dient als zodanig de staff van de Britse school, de klaslokalen en materialen met respect te bejegenen;
  5. Parkeersituatie op woensdag: Ouders en docenten dienen te parkeren in LOT C. LOT B mag alleen gebruikt worden als een ouder zijn/haar kind(eren) wil afzetten/ophalen maar zelf niet op school blijft tijdens de lessen. LOT B is namelijk erg druk tussen 4:30 en 5:30 wegens het ophalen van BSB leerlingen die betrokken zijn bij naschoolse activiteiten. Voor een overzichtje van de parkeerplaatsen: zie dit kaartje.
Met hartelijke groet,

Het schoolbestuur