Ouderenquête 2015-2016

3d Illustration of lots of characters with speech bubbles. Could be used to represent an online chat community, a party, or diversity etcBeste ENSiB ouder,

Via een jaarlijkse Ouderenquête vragen de docenten en het bestuur jullie feedback over het reilen en zeilen op onze school. De 2015-2016 Ouderenquête is nu online beschikbaar en we hopen dat jullie enkele minuten tijd willen besteden aan het invullen ervan. Alle opmerkingen en ideeën ter verbetering van onze werking zijn welkom! Wij vinden jullie feedback heel belangrijk en gaan graag aan de slag met jullie opmerkingen en ideeën.

Zie deze link. Het kost slechts 15 à 20 minuten om de enquete in te vullen!

Enkele belangrijke punten zijn de verderzetting van de Peuter- en Tienergroepen volgend jaar, de schooldagen & -uren, het contact met de docent(en), de werking van het bestuur en het schoolklimaat.

Krijgt u graag meer informatie en/of heeft u vragen, neem dan contact op met mij of met onze onderwijsdirecteur, Inge Bakker.

Hartelijke groet,
Danny Haelewaters, Secretaris