NieuwsFlits november 2019


In deze Nieuwsflits…

Wat was de eerste cultuurdag een succes! Alle kinderen hebben genoten van de verschillende spelletjes en activiteiten die natuurlijk stonden in het teken van de Kinderboekenweek in het thema ‘Reis mee!’.
Ook ouders hebben zich goed vermaakt tijdens de boekenmarkt en bijhorende potluck. Alle vrijwilligers die weer geholpen hebben om deze dag succesvol te maken, ontzettend bedankt!
In deze nieuwsflits leest u verder over het Samen-Beter-lezen-project en de volgende cultuurdag die in het teken staat van Sinterklaas.


Terugblik op de cultuurdag 

Het thema kon dit jaar haast niet beter; “Reis mee!” is voor de leerlingen van onze school natuurlijk erg toepasselijk! De meeste leerlingen hebben een behoorlijke reis moeten afleggen van Nederland of België naar de Verenigde Staten of de leerlingen reizen veel in de Verenigde Staten zelf. Hierdoor sprak dit thema de leerlingen ook erg aan en is er een succesvolle cultuurdag ontstaan.
  
Na de reguliere taallessen, die ook al in het teken stonden van het thema, zijn de kinderen opgedeeld in drie groepen. Voor alle groepen waren er spelletjes, teken- en knutselactiviteiten en het voorlezen mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Er zijn prachtige kunstwerken gemaakt, die tentoongesteld werden bij de boekenmarkt. Naast creatief bezig te zijn geweest, is er hard gelachen tijdens het spel “Ren je rot” en werd er goed gespeurd naar letters die in de school verstopt hingen.
Terwijl de leerlingen genoten van de activiteiten, konden de ouders de boekenmarkt bezoeken en genieten van een hapje en drankje.
Al met al was het een geslaagde cultuurdag, kijkt u mee naar de rest van de foto’s op onze website?


Nieuws uit de klas; de peuters van juf Pien

Na een aarzelende start, waar sommige kleintjes wat moeite hadden om goedendag tegen papa en mama te zeggen, hebben we nu een gezellige klas, waar de meeste kinderen enthousiast meedoen.
Ines en ik bouwen elke lesdag rond een thema. Tot nu toe hebben we, herfst, alle kleuren van de regenboog, ter land ter zee ter lucht, het regent,  reis mee, en op de boerderij gebruikt.
We lezen boekjes, zingen liedjes, doen een knutsel, bewegen en hebben vrij spelen.
We beginnen meestal met een liedje en dan een praatplaat over het thema van die dag.
Vooral het liedjes zingen met bewegen valt goed in de smaak, de eerste weken was er nog weinig meezingen, maar nu doet bijna iedereen enthousiast mee.
Op deze leeftijd kunnen ze nog niet zo lang concentreren op een verhaaltje, dus na een verhaaltje over een spin, kruipen er 8 levensgrote spinnen door het lokaal, die daarna als eekhoorns rondspringen.
Na het verhaaltje over rond waaiende blaadjes waaiden er 8 blaadjes, dansend door de klas, op de herfst muziek van Vivaldi.

Een van de favoriete activiteiten is de snack, waar ze allemaal naar uitkijken. We gebruiken dit ook om al het eten in het Nederlands te benoemen. Het woord rozijntjes was echt niet makkelijk.
Tussen de activiteiten door hebben we vrij spelen, waarbij Ines en ik heel veel woorden in het Nederlands aanbieden. De kinderen beginnen al goed met elkaar te spelen, wat helpt met de gezelligheid in de klas.
Als juf heb ik geboft met de fijne sfeer in de klas, wat het werken ontspannend en leuk maakt. En welke volwassene vindt het nu  niet leuk om als een blaadje in de wind te dansen, met allemaal lachende blaadjes om haar heen?


Samen-Beter-Lezen-project

Ook dit schooljaar bieden we twee maanden, november en april, het Samen Beter Lezen-project (SBL-project) aan. Tijdens deze maanden zal er extra aandacht geschonken worden aan de leesmotivatie van de leerlingen.
Dit doen we op de volgende manier:

In de klas
Tijdens de lesdagen in de maanden van het SBL-project lezen verschillende groepen bij elkaar voor. De meerwaarde van dit ‘maatjeslezen’:

 • betrokkenheid creëren naar elkaar
 • de voorlezer zijn of haar leesvaardigheden verbeterd
 • leerlingen die (voor)lezen lastig vinden dit in een kleine setting kunnen oefenen
 • kinderen enthousiast raken door elkaar
 • lezen op een speelse manier wordt bevorderd
 • luistervaardigheden worden vergroot
 • leerlingen de leerlingen uit andere klassen leren kennen
 • sociale vaardigheden worden vergroot
 • woordenschat wordt uitgebreid van de lezers èn de luisteraar

Naast het maatjeslezen zullen de leerkrachten blijven voorlezen en het gebruik van de bibliotheek, die op school aanwezig is, blijven stimuleren.

Thuis
Ook thuis kunt u meedoen aan het bevorderen van de leesmotivatie van uw kind. Het (voor)lezen stimuleren heeft de volgende positieve effecten op uw kind:

 • grotere woordenschat
 • betere leesvaardigheid
 • verbetering van het begrijpend lezen
 • uitbreiden van de fantasie

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat uw kind een boek zelf heeft gekozen. Hierdoor ontstaat er intrinsieke motivatie, die zorgt dat uw kind zelf het boek wil lezen. Welk boek uw kind kiest is op dat moment minder van belang. Het kan een boek zijn dat gaat over een onderwerp waar de interesse van uw kind ligt of uw kind leest een strip. We zeggen dan ook wel “lezen is lezen, het maakt niet uit waarin!”.

Op 3 november ontvangen de leerlingen een leesmeter, waarop de vordering kan worden bijgehouden. We dagen u en uw kind dan ook graag uit om meerdere keren per week een gekozen Nederlandstalig boek erbij te pakken en zoveel mogelijk leeskilometers te maken!
In onze bibliotheek op de onderste verdieping van de schoollocatie is een grote variatie aan boeken te vinden. Loop er voor of na schooltijd eens langs met uw kind en laat hem of haar zelf een boek kiezen! Gaat u de uitdaging met ons aan?
Wilt u meer achtergrond over de bevordering van de leesmotivatie, lees dan verder in dit artikel.


Cultuurdag zondag 8 december
Afbeeldingsresultaat voor pakjesavond
Het wordt buiten alweer vroeger donker en ook de kou begint toe te nemen. De tijd van warme chocolademelk is weer aangebroken en dus ook de tijd van Sinterklaas!
Ook bij de ENSiB zal de Sint met zijn Pieten weer een bezoek brengen en er een gezellige middag van maken.
Het programma zal er op 8 december als volgt uitzien:
9:30 – 11:30          Taallessen (voor alleen ENSiB-leerlingen)
11:30 – 12: 00       Lunchpauze voor alle ENSiB-leerlingen
12:00 – 14:00       Besloten Sinterklaasfeest (voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar )*:
Ontvangst van Sinterklaas, spelletjes & activiteiten en feest!
*Een vereiste voor deelname aan deze cultuurdag is dat het kind een ENSiB-leerling is of in geval van niet-ENSiB-leerling, vier jaar of ouder is (en niet ouder dan 12 jaar). Het maximaal aantal ‘externe’ kinderen dat deel kan nemen aan het cultuurgedeelte is 8.
Jongere/oudere kinderen kunnen natuurlijk mee Sinterklaas ontvangen en mogen met de ouders mee bij het Sinterklaasbezoek van een broertje/zusje, maar kunnen helaas niet deelnemen aan de activiteiten.

Graag weten we van te voren wie er wel en niet aanwezig zullen zijn op deze cultuurdag. Daarom vragen we ALLE ouders het inschrijfformulier in te vullen (keuze; hele dag aanwezig, alleen bij taallessen aanwezig of niet aanwezig). Dit graag UITERLIJK VÓÓR 24 november!

Voor verdere informatie en het inschrijfformulier kunt u hier klikken.


Jaarkalender

Onze jaarkalender staat altijd gepubliceerd op onze website. Doordat er nog wel eens veranderingen zijn in de kalender willen we u vragen om naar de laatste versie op de website te kijken. Een verschil; zondag 15 maart is geen lesdag. Hier is per ongeluk een fout ingeslopen en is nu aangepast in de juiste versie van de jaarkalender.
Daarnaast nodigen het bestuur en de onderwijscoördinator u graag uit om deel te nemen aan het oudercontactmoment op zondag 15 december. Tijdens dit moment zal de onderwijscoördinator dieper ingaan op de verwachtingen van onze school, het bijhorende huiswerk en de komende Cito-toetsen. Het bestuur zal aanwezig zijn om andere vragen die u heeft te kunnen beantwoorden.
Dit oudercontactmomet zal plaatsvinden van 9:45 tot 10:30 uur in de bibliotheek van de British School.


Wist u dat…?

 • We nog steeds meerdere boeken missen uit onze bibliotheek? Wilt u daarom goed kijken of u nog boeken van de ENSiB thuis heeft liggen, die u al voor langere tijd geleend heeft?
 • We altijd op zoek zijn naar vrijwilligers die tijdens de cultuurdagen of tijdens de lesuren willen ondersteunen?
 • Er na schooltijd en na het culturele programma van een cultuurdag niet meer gespeeld mag worden door de leerlingen op de speelplaats?
 • De lesdag van 17 november komt te vervallen door de open dag van de BISB?
 • Er een nieuw bestuurslid is aangesteld, Adrian van Alphen? In de volgende NieuwsFlits zal hij zich aan u voorstellen.

Belangrijke data in november en december

Zondag 3 november lesdag
Zondag 10 november geen lesdag
Zondag 17 november geen lesdag, i.v.m. verplaatsing open dag BISB
Zondag 24 november

Zondag 1 december

lesdag, let op; een uur langer les i.v.m. de lesuitval van de week ervoor!

geen lesdag, i.v.m. Thanksgiving weekend

Zondag 8 december Cultuurdag; Sinterklaas
Zondag 15 december lesdag
Zondag 22 december

Zondag 29 december

lesdag

geen lesdag, i.v.m. Kerst – Oud en Nieuw