NieuwsFlits september 2016

Beste ENSiB-ouders en geïnteresseerden,

We kunnen alweer terugkijken op een goede start van het nieuwe schooljaar. Fijn om bekende gezichten weer terug te zien, en ook nieuwe gezichten welkom te heten! In deze NieuwsFlits informeer ik jullie graag over onze nieuwe leerkracht, vrijwilligerstaken, de komende cultuurdag, en de mogelijkheid om gratis e-boeken te lenen. 

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie medewerking om ons verblijf in de Britse School goed te laten verlopen. We hopen met de goede inzet van ons allemaal nog lang gebruik van te mogen maken van het gebouw! We waarderen het zeer dat jullie je ook als gasten gedragen, en dat we de school noten- en rookvrij houden. 

Juf Else vervangt groep 4/5 op de woensdag en zondag

Zoals jullie allen ongetwijfeld weten, zijn wij het schooljaar begonnen met twee zwangere juffen. Zowel juf Sarah als juf Linda S. zijn allebei in blijde verwachting van hun eerste kindje. Vanaf deze week zal de vaste vervangster van beide juffen de groepen 4/5 op de woensdag en zondag overnemen. Juf Else zal zich in de volgende NieuwsFlits verder voorstellen, maar ik kan alvast zeggen dat ze heel veel zin heeft om zich in te zetten voor onze kinderen. Welkom Else!

Oudervrijwilligers

Op onze school werken veel vrijwilligers mee, bijvoorbeeld de leden van de cultuurdagcommissie en de vrijwilligers die helpen in de peutergroep. De leden van het schoolbestuur vervullen hun taak ook op vrijwillige basis. We zijn al erg blij met zoveel helpende handen, maar er zijn nog veel meer taken waar vrijwilligers voor nodig zijn. Dit jaar vragen we dan ook opnieuw aan alle ouders om minimaal één taak op zich te nemen als vrijwilliger. Wij kunnen hulp gebruiken op veel verschillende gebieden, dus er is voor ieder wat wils! Ons bestuurslid Willeke zal hierover via de mail meer laten weten. Bedankt dat we (weer) op jullie kunnen rekenen!

Cultuurdag zondag 16 oktober a.s.

Onze cultuurdag-coördinatoren, juf Viola en juf Rimke, zijn inmiddels al druk bezig met het samenstellen van een mooi programma voor de cultuurdag. Deze dag staat in het teken van de Kinderboekenweek en heeft dit jaar als thema “Voor altijd jong!”.

De cultuurdag zal er als volgt uitzien:

12:15 – 14:15          Taallessen

14:15 – 14:30          Pauze

14:30 – 16:15          Cultuurprogramma voor de kinderen (externe kinderen zijn welkom)

16:15 – 17:00          Boekenmarkt, Veiling boekenpakketten en Potluck

We heten jullie allen van harte welkom. Mochten jullie nog niet ingeschreven zijn, willen jullie dit dan zo spoedig mogelijk en liefst voor 4 oktober doen via dit online inschrijfformulier.

Broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes, of kinderen van families die (nog) niet naar de ENSiB gaan zijn ook van harte welkom voor het cultuurgedeelte vanaf 14:30.

Het inschrijfgeld bedraagt $15 voor ENSiB-leerlingen en $20 voor kinderen die (nog) geen leerling zijn bij de ENSiB, om de kosten van de cultuurdag te dekken. U kunt dit contant en gepast betalen aan onze penningmeester Alexander Nolte bij aankomst op de cultuurdag.

Boekenmarkt

Ook dit jaar zullen we de cultuurdag weer afsluiten met een boekenmarkt. We hebben al meerdere donaties ontvangen, waarvoor dank! Wil je ook graag een donatie doen? Alle Nederlandstalige boeken, strips en tijdschriften in goede conditie zijn welkom. De boeken zijn welkom op school op de vaste lesdagen of je kunt contact opnemen met Ilona Otten.

Veiling

De veiling is inmiddels een traditie op de ENSiB. Ook dit jaar zijn er weer zeer leuke boeken vanuit Nederland overgekomen. Er zullen boekenpakketten per leeftijd (peutergroep, groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8) geveild worden. De opbrengst gaat naar de ENSiB.

Potluck

Voor de gezelligheid willen wij vragen om per familie iets lekkers mee te brengen. (Liever geen lekkernijen zoals popcorn, in verband met het opruimen van de gymzaal.) Dank hiervoor! ENSiB zal zorgen voor de verkoop van dranken.

Ook op de cultuurdag zijn helpende handen heel erg welkom, dus ik hoor het graag als jullie deze dag beschikbaar zijn om de dag tot een succes te maken!

Lidmaatschap digitale bibliotheek

De NOB en de stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee het mogelijk wordt voor Nederlandse kinderen om gratis een digitaal jeugdlidmaatschap aan te vragen bij de OBA. Vorig jaar zijn er als kinderen geweest die hier gebruik van hebben gemaakt. Ook dit jaar is het weer mogelijk!

Als je al en lidmaatschap hebt, wordt deze vanzelf verlengd. Nieuwe leerlingen kunnen rechtstreeks worden aangemeld via [email protected] In die email vermeld je de naam en achternaam van het kind, de geboortedatum, een uniek e-mailadres, de naam van de school (ENSiB) en het schoolnummer (440). Als je in het onderwerp van de email ‘ebook account via NOB’ zet, dan weet de OBA dat het om een kind in het buitenland gaat.

Voor meer informatie over de huidige collectie kunt u alvast kijken op deze link.

Agenda

Tot slot wil ik jullie wijzen op de agenda voor de maand oktober:

Lesdagen woensdag: 5, 19 en 26 oktober.

Lesdagen zondag: 2, 16, 23 en 30 oktober.

Cultuurdag: 16 oktober (we verwachten de woensdag en zondag kinderen deze dag!)

 

We hopen jullie hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Hartelijke groet, namens het ENSiB team,

Ilona Otten | EMAIL | TELEFOON: 857-756-3761

Onderwijscoördinator ENSiB