Nieuw dit schooljaar: Peutergroep

De Eerste Nederlandstalige School in Boston gaat dit schooljaar weer van start met een Peutergroep. Juf Saskia gaat deze groep in goede banen leiden op woensdag en zondag. De Peutergroep is speciaal ingericht voor kinderen vanaf 2 tot 4 jaar en vormt voor uw kind de ideale aanloop naar groep 1. 


UkenPukDe Peutergroep maakt gebruik van de methode Puk & Ko. Puk is een vrolijk gekleurde pop en een speelkameraadje voor de kinderen. Hij maakt dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de kinderen bij de activiteiten. Hij “praat” met hen en lokt op deze manier interactie uit.

Deze interactie is er niet alleen tussen Puk en het kind maar ook tussen de leidster en het kind en natuurlijk tussen de kinderen onderling. Verbaal én non-verbaal. Interactie is een belangrijke voorwaarde voor het goed leren van een (tweede) taal. Tijdens de activiteiten krijgen peuters begrijpelijke taal aangeboden in een betekenisvolle situatie. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat.   

Uitdagend

Het programma houdt rekening met verschillen in taalontwikkeling binnen een groep waardoor de methode geschikt is voor peuters met een taalachterstand maar het biedt ook voldoende uitdaging voor  taalvaardige peuters door hen moeilijkere varianten aan te bieden. 

Spelenderwijs

De thema’s komen rechtstreeks uit het dagelijks leven van peuters, zoals: knuffels, hatsjoe!, hoera, een baby!, eet smakelijk of oef, wat warm!  Zo leren kinderen spelenderwijs en doen zij nieuwe ontdekkingen.

Bij elk thema horen speelse activiteiten. Dit vraagt om een actieve betrokkenheid van de peuter. Er zijn verschillende activiteiten zoals: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie & bewegen.

Ritme

Het peuterprogramma is afgestemd op het middagritme van een peuterspeelzaal met de volgende momenten:

  • binnenkomen
  • kring
  • begeleid spelen
  • voorlezen
  • eten en drinken
  • spel in de grote groep
  • naar huis gaan