Inschrijven

Beste ouders in Boston en omgeving,

Graag nodigen wij jullie uit om jullie kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe schooljaar 2018-2019. De Eerste Nederlandstalige School in Boston biedt Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs (“NTC”) voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Bij voldoende inschrijvingen bieden we ook dit schooljaar een Peutergroep en Tienergroep aan. Bij voldoende inschrijvingen zullen de lessen opnieuw op woensdagmiddag van 4 tot 6 pm en op zondagmiddag van 1 tot 4 pm worden aangeboden.

Ter informatie, dit zijn de aantallen kinderen van de voorbije jaren: 

Schooljaar Aantal kinderen op einde schooljaar
2015-2016 60
2016-2017 56
2017-2018 60

 

Huidige ENSiB-leerlingen en broertjes/zusjes die komend jaar willen starten krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen. Aanmeldingen van nieuwe families zijn welkom en worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de onderwijsdirecteur om kennis te maken en om de juiste groep(en) voor de kind(eren) te kunnen bepalen. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 6 weken.

  1. Online inschrijfformulier 
  2. Schoolkalender 2017-2018 (2018-2019 wordt binnen enkele weken gepost)
  3. Schoolgids 2018-2019

Locatie

De leslocatie is nog steeds de British International School of Boston (BISB), 416 Pond Street, Boston MA 02130. Klik hier voor een kaartje van de omgeving van de school.

Cultuurdagen

De vierjaarlijkse cultuurdagen vinden plaats op zondag. Om aan het voorgeschreven aantal lesuren per schooljaar te komen, zullen de ‘woensdagmiddagleerlingen’ ook taallessen volgen op die vier zondagen.

Schoolgeld

Het schoolgeld voor schooljaar 2018-2019 hebben we op het niveau van vorig jaar kunnen houden, op $1,650 per leerling. Bij inschrijving vóór 22 April 2018, ontvangen jullie een korting van $100 per kind op dit bedrag en betalen jullie dus slechts $1,550 per kind. Bij inschrijving van een derde of vierde kind uit hetzelfde gezin, ontvangen jullie een korting van respectievelijk 20% en 50%. Indien het bedrag door de werkgever betaald wordt, bedraagt het schoolgeld $2,650 en zijn geen van bovengenoemde kortingen van toepassing. 

Het inschrijfgeld bedraagt $400 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving, vóór 22 April 2018. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2018 te zijn betaald. Indien gewenst is het mogelijk om een betalingsregeling op te zetten. Neem hiervoor per email contact op met Alexander Nolte, penningmeester van ENSiB.

Bij definitieve inschrijving gaan jullie automatisch akkoord met de voorwaarden uit hoofdstuk 9 van de schoolgids 2018-2019.

Peuter- en Tienergroep

Bij voldoende inschrijvingen zullen de Peutergroep en de Tienergroep het komende schooljaar gewoon doorgaan. Het schoolgeld voor de Peutergroep bedraagt $950, voor de Tienergroep $500. Voor deze beide groepen ontvangen jullie een korting van $50 bij inschrijving tot en met 22 April 2018. 

De Peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (per 1 september 2018) en komt wekelijks bij elkaar. We hebben een Peuterbeleidsplan opgesteld voor 2018-2019 dat hier beschikbaar is voor geïnteresseerde ouders. De Tienergroep is voor kinderen van 12-16 jaar en komt, in overleg met de leerlingen, de ouders en de docent, één keer per 2-3 weken bij elkaar. Voor beide groepen wordt geen huiswerk voorzien. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel. Het inschrijfgeld voor deze groepen bedraagt $100 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2018 te zijn betaald.

Op het online inschrijfformulier kunnen jullie een voorkeur aangeven voor de lesdagen (woensdag of zondag). Hoewel wij ons best zullen doen jullie keuze te honoreren, zal de definitieve indeling afhangen van het aantal leerlingen. Het afgelopen schooljaar konden wij twee Peutergroepen aanbieden omdat we een groot aantal peuters (14) op school hadden. Indien het aantal leerlingen lager uitvalt, zullen de groepen bij elkaar komen op de dag die voor de meeste leerlingen het beste uitkomt.

Belangrijk

Wij hebben van elke leerling een kopie van het paspoort nodig. Gelieve dit per email te bezorgen aan Erwin Vollering.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact op met Erwin Vollering met vragen over de inschrijvingen, of met coördinator Linda Stuivenvolt voor onderwijsinhoudelijke vragen.

We kijken uit naar jullie inschrijving(en) en alweer het zevende schooljaar van ENSiB!

Hartelijke groeten, namens het ENSiB bestuur,

Erwin Vollering | EMAIL |

Eerste Nederlandstalige School in Boston