Inschrijven schooljaar 2019-2020

Beste ouders in Boston en omgeving,

Graag nodigen wij jullie weer uit om jullie kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. 

De Eerste Nederlandstalige School in Boston (ENSiB) biedt Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs (“NTC”) voor basisschool leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Bij voldoende inschrijvingen bieden we dit schooljaar wederom een Peutergroep aan en een Tienergroep .

In tegenstelling tot voorafgaande jaren, zullen de lessen in het schooljaar 2019-2020 voor ALLE leerlingen op ZONDAGMORGEN van 9:30am tot 12:30 pm worden aangeboden. In het programma is een snackmoment* en 30 minuten pauze (weersafhankelijk; buiten op de speelplaats of binnen in het gymlokaal) voorzien.

*In overleg met de docenten zal eventueel een extra snack moment worden ingelast.  

Ter informatie, dit zijn de aantallen kinderen van de voorbije jaren: 

Schooljaar Aantal kinderen op einde schooljaar
2016-2017 56
2017-2018 60
2018-2019 63 (per 1 april 2019)

Aanmeldingen van nieuwe families zijn welkom en worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de onderwijscoördinator om kennis te maken en om de juiste groep(en) voor de kind(eren) te kunnen bepalen. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 6 weken. Huidige ENSiB-leerlingen en broertjes/zusjes die komend jaar willen starten krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen.

  1. Online inschrijfformulier 
  2. 2019-2020-Schoolkalender ENSiB
  3. ENSiB schoolgids schooljaar 2019-2020

Locatie

Onze leslocatie is de British International School of Boston (BISB), 416 Pond Street, Boston MA 02130. Klik hier voor een kaartje van de omgeving van de school.

Cultuurdagen 

Onderdeel van ons onderwijsprogramma vormen de 4 cultuurdagen met de thema’s NL boekenweek, Sinterklaas, het jaarlijkse schaatsevent en Koningsdag. Omdat de cultuurdagen onderdeel van ons onderwijsprogramma zijn, wordt verwacht dat de leerlingen deelnemen aan deze vier dagen. Ze worden georganiseerd door ons docententeam en hebben een feestelijk tintje 

De cultuurdagen vinden plaats op zondag, tenzij anders aangegeven. Om aan het voorgeschreven aantal lesuren per schooljaar te komen, zullen er ook 2 uur taallessen worden aangeboden op de cultuurdagen (uitzondering is Koningsdag).

ENSiB 10-Jarig jubileum

Schooljaar 2019-2020 wordt een bijzonder jaar voor de ENSiB. We vieren aankomend schooljaar ons 10-jarig jubileum! Reden temeer voor een mooi feest! Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws en aankondigingen! 

Schoolgeld

Het schoolgeld voor schooljaar 2019-2020 hebben we op het niveau van vorig jaar kunnen houden, op $1,650 per leerling. Bij inschrijving vóór 10 mei 2019, ontvangen jullie een korting van $100 per kind op dit bedrag en betalen jullie dus slechts $1,550 per kind. 

Bij inschrijving van een derde of vierde kind uit hetzelfde gezin, ontvangen jullie een korting van respectievelijk 20% en 40%.  Indien het bedrag door de werkgever betaald wordt, bedraagt het schoolgeld $2,650 en zijn geen van bovengenoemde kortingen van toepassing.

Het inschrijfgeld bedraagt $400 per leerling voor groep 1 t/m 8 te voldoen tezamen met de inschrijving, vóór 10 mei 2019. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2019 te zijn betaald. Indien gewenst is het mogelijk om een betalingsregeling op te zetten en dit bedrag te spreiden. Neem hiervoor per email contact op met Alexander Nolte, penningmeester van ENSiB.

Bij definitieve inschrijving gaan jullie automatisch akkoord met de voorwaarden uit hoofdstuk 9 van de schoolgids (zie hiervoor bovenstaande link).

Tegemoetkoming schoolgeld

De ENSiB heeft zich ten doel gesteld om Nederlandstalig onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor families.

Voor gezinnen, waar de aangeboden korting(-en) niet van toepassing zijn óf voor gezinnen waarvoor de aangeboden korting(-en) onvoldoende toereikend zijn, en waarvoor het schoolgeld een grote financiële belasting vormt, heeft de school een beperkt fonds voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgeld (studiebeurs) beschikbaar gesteld.

Een aanvraag hiervoor kan bij inschrijving ingediend worden bij het Bestuur en zal behandeld worden op volgorde van ontvangst. Families die een toewijzing hebben gekregen zullen voorrang krijgen op nieuwe gezinnen, maar dienen elk jaar bij inschrijving de aanvraag opnieuw in te dienen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in het schoolgeld neem dan gerust contact op met Alexander Nolte, penningmeester van ENSiB. 

Peutergroep 

De Peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (per 1 september 2019) en komt wekelijks bij elkaar. We hebben een Peuterbeleidsplan opgesteld  dat hier beschikbaar is voor geïnteresseerde ouders. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de peuters.

Het schoolgeld voor de Peutergroep bedraagt $975. Bij inschrijving vóór 10 mei 2019, ontvangen jullie een korting van $75 per kind ingeschreven in de Peutergroep en betalen jullie dus slechts $900 per kind. 

Het inschrijfgeld voor deze Peutergroep bedraagt $100 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2019 te zijn betaald. 

Tienergroep

De Tienergroep is voor kinderen van 12-16 jaar en komt, in overleg met de leerlingen, de ouders en de docent, één keer per 2-3 weken bij elkaar. Voor beide groepen wordt geen huiswerk voorzien. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de tieners.

Het schoolgeld voor de Tienergroep bedraagt $975. 

Het inschrijfgeld voor de Tienergroep bedraagt $100 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2019 te zijn betaald.  

Belangrijk

Wij hebben van elke nieuwe leerling een kopie van het paspoort nodig. Gelieve dit per email te bezorgen aan ENSiB.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact op met Bram Goorden met vragen over de inschrijvingen, of met coördinator Ilona Nijenhuis-Schoevaars voor onderwijsinhoudelijke vragen.

We kijken uit naar jullie inschrijving(en) en alweer het 10e schooljaar van ENSiB!

Hartelijke groeten, namens het ENSiB bestuur,

Bram Goorden | EMAIL |

Eerste Nederlandstalige School in Boston