Inschrijven 2019-2020

Beste ouders in Boston en omgeving,

Graag nodigen wij jullie weer uit om jullie kind(eren) in te schrijven voor het nieuwe schooljaar 2019-2020. 

De Eerste Nederlandstalige School in Boston biedt Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs (“NTC”) voor basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met groep 8. Bij voldoende inschrijvingen bieden we ook dit schooljaar een Peutergroep en Tienergroep aan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zullen de lessen in het schooljaar 2019-2020 voor ALLE leerlingen op ZONDAGMORGEN van 9:30am tot 12:30 pm worden aangeboden. In het programma is een snackmoment* en 30 minuten pauze (weersafhankelijk; buiten op de speelplaats of binnen in het gymlokaal) voorzien.

*In overleg met de docenten zal eventueel een extra snack moment worden ingelast.  

Ter informatie, dit zijn de aantallen kinderen van de voorbije jaren: 

Schooljaar Aantal kinderen op einde schooljaar
2016-2017 56
2017-2018 60
2018-2019 63

Aanmeldingen van nieuwe families zijn welkom en worden op volgorde van ontvangst verwerkt. Nieuwe leerlingen worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de onderwijsdirecteur om kennis te maken en om de juiste groep(en) voor de kind(eren) te kunnen bepalen. Voor nieuwe leerlingen geldt een proeftijd van 6 weken. Huidige ENSiB-leerlingen en broertjes/zusjes die komend jaar willen starten krijgen voorrang op nieuwe inschrijvingen.

  1. Online inschrijfformulier 
  2. Schoolkalender 2019-2020
  3. Ensib Schoolgids

Locatie

Onze leslocatie is de British International School of Boston (BISB), 416 Pond Street, Boston MA 02130. Klik hier voor een kaartje van de omgeving van de school.

Cultuurdagen 

Onderdeel van ons onderwijsprogramma vormen de 4 cultuurdagen met de thema’s NL boekenweek, Sinterklaas, het jaarlijkse schaatsevent en Koningsdag. Deze cultuurdagen vinden plaats op zondag, tenzij anders aangegeven. Om aan het voorgeschreven aantal lesuren per schooljaar te komen, zullen er ook 2 uur taallessen worden aangeboden op de cultuurdagen (uitzondering is Koningsdag).

Voor de data van de cultuurdagen zie onze Schoolkalender 2019-2020

Viering 10-jarig Jubileum!

Schooljaar 2019-2010 wordt een bijzonder jaar waarin de ENSiB zijn           10-jarig jubileum viert! De jubileumviering zal samenvallen met onze eerste cultuurdag en staat gepland op 20 oktober 2019!

Zet maar alvast in de agenda!

Schoolgeld

Het schoolgeld voor groep 1 t/m 8 voor schooljaar 2019-2020 hebben we op hetzelfde niveau van vorig jaar kunnen houden, op $1,650 per leerling. Bij inschrijving vóór 10 mei 2019, ontvangen jullie een korting van $100 per kind op dit bedrag en betalen jullie dus slechts $1,550 per kind. 

Bij inschrijving van een derde of vierde kind uit hetzelfde gezin, ontvangen jullie een korting van respectievelijk 20% en 40%.  Indien het bedrag door de werkgever betaald wordt, bedraagt het schoolgeld $1,975 en zijn geen van bovengenoemde kortingen van toepassing.

Het inschrijfgeld bedraagt $400 per leerling voor groep 1 t/m 8 te voldoen tezamen met de inschrijving, vóór 10 mei 2019. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2019 te zijn betaald. Indien gewenst is het mogelijk om een betalingsregeling op te zetten en dit bedrag te spreiden. Neem hiervoor per email contact op met Alexander Nolte, penningmeester van ENSiB.

Bij definitieve inschrijving gaan jullie automatisch akkoord met de voorwaarden uit hoofdstuk 9 van de schoolgids.

Tegemoetkoming schoolgeld (studiebeurs)

De ENSiB heeft zich ten doel gesteld om Nederlandstalig onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken voor families.

Voor gezinnen waarvoor de aangeboden korting(-en) onvoldoende toereikend zijn en waarvoor het schoolgeld een grote financiële belasting vormt, heeft de school een beperkt fonds voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolgeld (studiebeurs) beschikbaar gesteld.

Een aanvraag hiervoor kan bij inschrijving ingediend worden bij het Bestuur en zal behandeld worden op volgorde van ontvangst. Families die een toewijzing hebben gekregen zullen voorrang krijgen op nieuwe gezinnen, maar dienen elk jaar bij inschrijving de aanvraag opnieuw in te dienen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in het schoolgeld (studiebeurs) neem dan contact op met Alexander Nolte, penningmeester van ENSiB.

Peutergroep en Tienergroep

De Peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar (per 1 september 2019) en komt wekelijks bij elkaar. We hebben een Peuterbeleidsplan opgesteld  dat hier beschikbaar is voor geïnteresseerde ouders.

De Tienergroep is voor kinderen van 12-16 jaar en komt, in overleg met de leerlingen, de ouders en de docent, één keer per 2-3 weken bij elkaar. 

Voor beide groepen wordt geen huiswerk voorzien. Deelname aan de vierjaarlijkse cultuurdagen is optioneel voor de peutergroep.

Het schoolgeld voor de Peutergroep en de Tienergroep bedraagt $975. Bij inschrijving vóór 10 mei 2019, ontvangen jullie een korting van $75 per kind en betalen jullie dus slechts $900 per kind. 

Het inschrijfgeld voor beide groepen bedraagt $100 per leerling, te voldoen tezamen met de inschrijving. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd en is een aanbetaling op het schoolgeld. Het resterende bedrag dient vóór 1 september 2019 te zijn betaald. 

Belangrijk

Wij hebben van elke nieuwe leerling een kopie van het paspoort nodig. Gelieve dit per email te bezorgen aan ENSiB.

Vragen? Meer informatie?

Neem dan contact op met Bram Goorden met vragen over de inschrijvingen, of met coördinator Linda Stuivenvolt voor onderwijsinhoudelijke vragen.

We kijken uit naar jullie inschrijving(en) én de viering van
ons 10 jarige jubileum schooljaar!

Hartelijke groeten, namens het ENSiB bestuur,

Eerste Nederlandstalige School in Boston (ENSiB)