Huisregels Britse School

Het schoolbestuur kijkt reikhalzend uit naar de start van het nieuwe schooljaar. In het bijzonder voor de nieuwe ouders, welkom bij de Eerste Nederlandstalige School in Boston, kom binnenkort een praatje maken met een van ons – we hopen u snel te leren kennen!

Om een goede start te maken in het nieuwe jaar willen we van de gelegenheid gebruik maken om de enkele belangrijke huisregels van onze gastschool, de British International School of Boston (BISB), nog eens te benadrukken. 

  1. Alle ouders en kinderen dienen het schoolgebouw binnen te komen via de voordeur (dus niet via de deuren bij de speeltuin);
  2. Alle ouders dienen zich in te schrijven in de lobby en een VISITOR sticker te dragen gedurende de tijd dat zij zich in het schoolgebouw bevinden;
  3. Kinderen mogen zich niet zonder supervisie van een volwassene in het schoolgebouw begeven;
  4. De ENSiB is een gast van de BISB en dient als zodanig het personeel van de Britse school, de klaslokalen en materialen met respect te bejegenen;
  5. Als boeken worden genomen uit de bibliotheek van de BISB, gelieve deze op dezelfde plaats terug te zetten;
  6. De BISB handhaaft een strikt niet-roken beleid. Dit geldt voor zowel binnen als buiten het gebouw;
  7. In het verleden werd op woensdag soms de Art Class door ENSiB-ouders gebruikt. De computers in dit lokaal zijn voorzien enkel voor de BISB kinderen;
  8. Parkeersituatie: Ouders en docenten dienen op de woensdag te parkeren in LOT C. LOT B mag die dag enkel gebruikt worden als een ouder zijn/haar kind(eren) wil afzetten/ophalen maar zelf niet op school blijft tijdens de lessen. LOT B is namelijk erg druk tussen 4:30 en 5:30 PM wegens het ophalen van BISB leerlingen die betrokken zijn bij naschoolse activiteiten. Voor een overzicht van de parkeerplaatsen: zie deze link.

Tot op de eerste schooldag! Indien je nog vragen hebt hierover of over andere zaken aangaande onze school en gastschool, aarzel niet om ons te contacteren.

Hartelijke groeten,
Namens het bestuur,

Danny Haelewaters, secretaris