Uitgangspunten

Missie

De missie van ENSiB is het geven van Nederlands onderwijs aan Nederlandse en Vlaamse kinderen die (momenteel) in Boston en omgeving wonen, gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland/België en instroming in het onderwijs aldaar, alsmede het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid, luistervaardigheid en woordenschat voor kinderen die niet op termijn terug zullen keren in het Nederlandse schoolsysteem.

ENSiB streeft naar het creëren van een professionele, creatieve en prettige leeromgeving, waarin het belang van het kind voorop staat; een omgeving die in beweging blijft om zichzelf te verbeteren door toetsing en zelfkritiek.

Doelstelling

De Doelstelling van de school is het aanbieden van NTC onderwijs, teneinde het Nederlandse taalniveau en de binding met de Nederlandse cultuur te stimuleren en te behouden. Bovendien zullen kinderen bij eventuele terugkeer naar Nederland of België, makkelijker instromen in het Nederlandstalige onderwijs. De school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en staat onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie.

Schoolgeld

Het schoolgeld wordt elk schooljaar opnieuw vastgesteld.  U vindt de informatie over inschrijvingen onder het tabblad “inschrijvingen”.