Groepen 7 en 8

De laatste twee klassen van de ENSiB zijn er vooral op gericht om de geleerde spellingsregels toe te passen en er veel mee te oefenen. De nadruk in deze groepen ligt dan ook vooral op spelling en werkwoordspelling, en hiervoor gebruiken we de methode Taal actief.

Werkwoordsvormen zoals het “bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord” en de “gebiedende wijs” worden aangeleerd, en aan de hand van de oefeningen in het werkboek wordt er geoefend met deze nieuwe werkwoordsvormen. Regelmatig maken we klassikaal een dictee, om zo de schrijfwijze van woorden te blijven oefenen. Daarnaast komen ook woordenschat en begrijpend lezen nog voldoende aan bod: aan de hand van een tekst van Nieuwsbegrip behandelen we elke week een ander actueel onderwerp. We leren om verschillende leesstrategieën te gebruiken en ook vaardigheden als samenvatten en beargumenteren komen in Nieuwsbegrip aan bod. We sluiten de les altijd af met het filmpje van Nieuwsbegrip.

Naast al dit serieuze werk is er uiteraard ook tijd voor ontspanning: we beginnen de les altijd met het delen van onze avonturen van de afgelopen week – dit gebeurt uiteraard in het Nederlands! Daarnaast spelen we regelmatig spelletjes die te maken hebben met taal: galgje, het werkwoordenspel, lingo of een spreekwoordenspel. Met Sinterklaas trekken we lootjes en schrijven we gedichten voor elkaar – niet gemakkelijk, maar wel leuk om te doen en een goede oefening. Daarnaast bestaat het huiswerk soms uit een opdracht waarbij we wat achtergrondinformatie moeten zoeken over bijvoorbeeld spreekwoorden, of uit het lezen en samenvatten van een boek of verhaal.

Groepen 7 en 8 zijn klassen waarin we diep de Nederlandse taal induiken, maar waar ook veel ruimte is voor het delen van eigen verhalen, ervaringen en meningen. Bovenal is het een gezellige groep met bijna-pubers die hard hun best doen om Nederlands te leren.

Geïnteresseerd? Kom zeker een keer langs; bezoek vinden we altijd leuk!