Groepen 1 en 2

Kleuters leren het best spelenderwijs, als ze plezier hebben en het thema boeiend voor hen is. Daarom werken we bij deze groep(en) veel met prentenboeken en onderwerpen die direct aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

In deze leeftijdsgroep benadrukken we vooral woordenschat en taalontwikkeling. Vaak is de taal bij kleuters nog in volle ontwikkeling en is het dus belangrijk de kinderen de bouwblokken (woorden) te geven om een actieve communicatieve rol te kunnen gaan spelen in hun omgeving. Zo wordt ook de zelfstandigheid gestimuleerd. Zeker omdat kinderen in de Verenigde Staten minder gelegenheid hebben om met Nederlandse woorden in contact te komen, is herhaling erg belangrijk, want hierdoor worden nieuwe woorden ingeslepen en maken de kinderen zich de woorden eigen.

Tijdens de les worden werken de docenten hard om de kinderen actief te betrekken bij het lesgebeuren. Taalontwikkeling en communicatie worden voortdurend gestimuleerd door kring- en leergesprekken, voorlezen, vertellen en taalspelletjes, al dan niet met individuele begeleiding. We gaan ook vaak creatief aan de slag met knutselwerkjes, werkbladen en tekenopdrachten.

In groep 1 wordt gewerkt aan voorbereidend schrijven en taalontwikkeling door bijvoorbeeld rijmspelletjes. In groep 2 wordt gewerkt aan het schrijven en herkennen van letters en lettergrepen.

Wij vinden het als docenten belangrijk dat er ook thuis aan de taalontwikkeling wordt gewerkt. Om de ouders hierbij te helpen wordt er voor elke les een email met huiswerk verstuurd. In deze email staan oefeningen en woorden die de komende week aan bod zullen komen, zodat de ouders alvast kunnen oefenen met hun kind(eren). De docenten streven ernaar om het huiswerk leuk te houden voor de kinderen.

Docent woensdag: Else van Haastrecht

Docent zondag: Sylvia de Bruin