Groep 6

In groep 6 maken we gebruik van de methode Taal actief. In deze methode wordt veel aandacht besteed aan spelling, woordenschat, lezen, begrijpend lezen en ontleden. Taal actief wordt ook op veel scholen in Nederland gebruikt, dus bij eventuele terugkeer naar Nederland of België is een instroming in het Nederlandstalige onderwijs gemakkelijker.

Taal actief werkt met verschillende thema’s en oefeningen van de woordenschat en de spelling sluiten steeds netjes aan op het betreffende thema uit het taalboek. We behandelen in groep 6 ook elke week Nieuwsbegrip en daarmee oefenen we met het begrijpend lezen.

Spelling, woordenschat en ontleden komen elke les aan bod, door middel van uitleg en oefeningen in werkboeken. Daarnaast worden ook aanvullende materialen gebruikt voor het begrijpend lezen en spellen, zoals kruiswoordpuzzels en woordzoekers. Luisteren, spreken en lezen staan ook centraal in elke les. De leerlingen worden gestimuleerd zowel zelfstandig als in groepsverband samen te werken aan opdrachten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren presenteren.

Ook tijdens de pauze worden de leerlingen gestimuleerd om onderling Nederlands te spreken.

Specifieke doelen voor groep 6

  • Leren van woorden: het leren van de betekenis van woorden die gerelateerd zijn aan het thema uit het taalboek
  • Leren leren van woorden: het leren van strategieën om zelf woordbetekenissen te achterhalen