Groep 3

top_wandplaat_en2Veilig Leren Lezen

In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Veilig Leren Lezen KIM. Deze leesmethode is opgedeeld in 13 kernen. Iedere kern begint met een verhaal dat past in een bepaald thema. In de eerste zeven kernen leren de kinderen alle letters lezen. Een nieuwe letter wordt altijd aangeboden via een woord waarvan de andere letters al bekend zijn. Hierdoor gaat alle aandacht uit naar de ene nieuwe letter die centraal staat. Per kern leert je kind 3 tot 5 nieuwe letters.

Groep 3 wordt over het algemeen in 2 jaar doorlopen (in groep  3A en 3B).

Materialen

Bij elke kern horen lees- en werkboekjes met een eigen kleur. Hierin kan je kind de nieuwe letters die hij geleerd heeft goed oefenen door woordjes en kleine tekstjes te lezen, maar ook door bijvoorbeeld plaatjes bij woordjes en zinnetjes te zoeken. Andere materialen waarmee de kinderen in groep 3 werken zijn de boekjes van Veilig & vlot, de magnetische letterdoos, het klikklakboekje en het spellingsboekje.

Veilig leren lezen: meer dan lezen

In de methode is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen van woorden, maar ook voor plezier beleven aan verhalen in het kader van leesbevordering (ook wel ‘waarderend lezen’ genoemd), woordenschat, spreken en luisteren. Ook begrijpend lezen en zelf tekstjes schrijven hebben een vaste plaats in de methode.

Taalzee

In groep 3 wordt er wekelijks ook, als deel van het huiswerk, opgegeven om te “spelen” met het online oefenprogramma Taalzee. Spelletjes waaronder woordenschatoefeningen, flitsen, zoek de oe, dictee, letterchaos en rijmen moeten thuis worden gespeeld. Spelers moeten hun “zee” wel onderhouden, want de visjes worden ziek als er niet regelmatig gespeeld wordt. Met het spelen van de taalspellen kunnen spelers muntjes verdienen. De muntjes kunnen ze inruilen voor prijzen in hun virtuele schatkist. Aan de grootte van de visjes en de toename van het aantal vissen ziet een speler zijn of haar verbetering.

Docent woensdag: Linda Adreani

Docent zondag: Meinke Reindersma